اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهیه و اجرا، امیر جواهری لنگرودی

اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ۹ اردیبهشت ۱۳۹۷ تهیه و اجرا، امیر جواهری لنگرودی پیرامون : برنامه ویژه اول ماه مه ، گلرخ ابراهیمی زن جسور و مبارزی که بعد از ۸۰ روز اعتصاب طولانی مدت از بیمارستان عوض آزادی به زندان قرچک کشاندند ، اسماعیل عبدی همچنان پای اعصاب غذا است و محمود بهشتی لنگرودی و عبدالفتاح سلطانی طی اطلاعیه مشترکی از اعصاب غذای عبدی دفاع کردند ، محاکمه ۸ فعال کارگری هفت تپه در شوش و احضار پنج فعال کارگری سنندج تماما در آستانه اول ماه مه ، امسال اطلاعیه ها ، فراخوان ها و بیانیه ها و سیمنار های برای برشماری دشواری زندگی کارگران و زنان و کودکان خیابانی بر گزار می گردد وکانون نویسندگان ایران با صراحت اعلام می دارد : « در این روز، در هر جای این جهان ستم زده، جهان «متمدن»، هر جا که مجال دم زدنی هست، کارگران از زن و مرد، دست از کار می کشند، کوی و برزن را از جشن و پایکوبی و سرودِ شادی خود سرشار می کنند، به خیابان ها می آیند، راهپیمایی می کنند و فریاد بر می آورند: “آهای! این ماییم، ما را ببینید، ثروت این جهان و آنچه در اوست از دسترنج ماست. ما این جهان سراسر فقر و تبعیض و بهره کشی را نمی خواهیم. نمی خواهیم در هراسِ از دست دادن کار و نان، عمری را در اضطرابِ «چه کنم چه کنم»، سر کنیم. ما به صد زبان امّا به یک صدا فریاد می کنیم ، ما جهانی را نمی خواهیم که به ساده ترین زبان، عرصه ی «کار کردن خر و خوردن یابو» است. همه ی ثروت و مکنت این جهان از گوشت وُ خون وُ رگ وُ پی ماست. ما حق داریم از همه ی مواهبی برخوردار شویم که برازنده ی انسان آزاد و برابر و مدرن است. با ما تنها از آزادی و برابری و جهان نو سخن بگویید. مسلّم بدانید زبان ستم و سرکوب و تبعیض در ما نمی گیرد. بیهوده نکوشید این جهان کهنه ی رو به زوال را بزک کنید.”» … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

20 + پنج =