معلمین اندیشمندانِ بی دفاع ، گفت و شنود رادیو فرهنگ با جواد لعل محمدى فعال صنفى معلمان در مورد اعتراض و تحصن در ٢٠ اردیبهشت و آخرین وضعیت معلمان بازداشتی

روز پنج شنبه ٢٠ اردیبهشت تجمع گسترده اى در بسیارى از شهرهاى کشور توسط معلمان برگزارشد که با برخورد شدید نیروهاى امنیتى مواجه گردید که موجب به دستگیرى دستکم هفت تن از معلمین شد ، در این راستا رادیو فرهنگ براى آگاهى بیشتر شنوندگان همراه شد با آقاى جواد لعل محمدى از اعضاى کانون صنفى معلمان و در این گفتگو “جواد لعل محمدی “با اشاره به حرفهائی فراتر از خواسته های معمولی و قانونی معلمان اشاره نمودند که : سالیان درازی هست که به جای مدیریت معلمان بر آموزش و پرورش شاهد نفوذ دست های کثیف سیاست در دارلعلم تعلیم و تربیت هستیم و به همین دلیل است که سیاست گذاریها زودگذر و تصمیمات جاری مثل کفی بر آب می آید و نمی ماند . او همچنین با اشاره به وضعیت معلمان دربند و بازداشتهای اخیر گفت : برای تحقق هر حرکت مدنی باید هزینه داد و کاش این زندان و ضرب و شتمی که نصیب عزیزان دربند می شود بین همه ی معلمان تقسیم می شد و امیدوارم همکاران فرهنگی این همه ایثارگری دوستانشان را بی پاسخ نگذارند، همچنین در این گفتگو به بازداشت “محمدتقی فلاحی» دبیر کانون صنفی معلمان تهران که در تجمع ۲۰ اردیبهشت معلمان بازداشت شده و  با «دست بند و پابند» به دادسرای اوین منتقل گردید اشاره شد و از بیخبرى از محمد حبیبى از بازداشت شدگان سخن بمیان آورده شد ، در پایان ” جواد لعل محمدى” براى شنوندکان پیامى دارند ، توجه شما را به شنیدن این گفتکو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هشت − چهار =