پایان اعتصاب غذاى اسماعیل عبدى معلم زندانى

‌ ‌ پس از ٢٣ روز “اسماعیل عبدى” در تاریخ اول خرداد  با قول رسیدگى از طرف مسئولین  به  خواسته هایش  و اجازه مرخصى که حق هر زندانى است به اعتصاب غذاى اعتراضى خود پایان داد.
اسماعیل عبدى هفته اى که گذشت با  ضعف جسمى وناراحتى مفاصل  ،بیمارى اسم ،  ناراحتى و درد کلیه ها که همه  این بیماریها، ناشى  از عوارض زندان  و عوارض سه اعتصاب غذا ، و عدم رسیدگى پزشکى میباشد،  روبرو شد .
خانواده  و وکیل این  معلم زندانى با توجه به تأیید کردن بیماریهاى این زندانى  توسط بهدارى زندان  ،اقدام فورى  به عمل اوردند و تمام مدارک پزشکى که  به تایید دادستانى رسیده و در بایگانى ثبت شد را ارائه دادند ، اما متاسفانه تابه حال با توجه به حمایت چند تن از نمایندگان مجلس ، مقامات  قضایی اقدامى در این مورد انجام نداده اند
اسماعیل عبدى باید بدونه قید و شرط ازاد گردد و   تحت درمان قرار بگیرد
منبع اتحاد سراسرى کارگران ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه − 8 =