گفت و شنود رادیو فرهنگ با ویدا مهران نیا همسر احمدرضا جلالى پزشک و پژوهشگر زندانى محکوم به اعدام پیرامون تلاش ها براى لغو حکم اعدام همسرشان

در این گفتگو خانم مهران نیا با اشاره به اینکه همسرشان در حال حاضر شرایط جسمى خوبى ندارد بگونه اى که دادیار زندان اوین با بسترى شدن وى در بهدارى زندان موافقت کرده است  اما رییس بهدارى زندان اوین با این بهانه که باید اجازه کتبى داشته باشد از معالجه وى در بهدارى ممانعت بعمل آورده ، وى از نظر روانى بسیار تحت فشار میباشد و کاهش وزن شدید داشته ،  در ادامه این گفتگو از تلاش نهادى حقوق بشرى و دولت سوئد که آقاى جلالى تابیعت آنرا دارد و همچنین پارلمان اروپا براى لغو حکم اعدام و آزادى وى سخن بمیان آورده شد ، سپس اشاره شد  از کوشش خانم زینب طاهرى وکیل احمدرضا جلالى که در تلاش براى اعاده دادرسى میباشد و در پایان درخواست ویدا مهران نیا از شنوندگان رادیو را با هم پى میگیریم ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 − 10 =