گفت و شنود رادیو فرهنگ با سولماز اسکندرى روانشناس بالینى در مورد پیامدهاى آزارجنسى کودکان و راههاى پیشگیرى و درمان ( بخش نخست )

پس از انتشار ویدیویی مبنی بر آزار جنسی معاون یکی از مدارس، لزوم آگاهی بخشی به خانواده ها در این راستا و آگاهی درخصوص پیامدهای سواستفاده های جنسی از کودکان ضروری به نظر رسید ، در این پیوند از رادیو فرهنک گفتگویی انجام دادیم با “سولماز اسکندری ” روانشناس بالینی در مورد تاثیرات آزار جنسى در کودکان و پیامدهاى مخرب آن در ادامه زندگى برایشان ، همچنین در ادامه این گفتگو به مضمون سند ٢٠٣٠ و علت مخالفت جمهورى اسلامى با آن اشاره رفت ، در این گفتگو میشنوید که : آزار جنسی کودکان یعنی درگیر کردن کودک در فعالیتهایی که منجر به ارضای جنسی افراد بزرگسال میشود یا عمل تحمیلی جنسی برعلیه کودکی که فاقد تحول شناختی، هیجانی و جسمی است.
سواستفاده جنسی از کودکان رویدادی خانمان برانداز است و مخربترین رویداد زندگی فرد است و تاثیر خود را تا آخر عمر به شکلهای مختلف در زندگی فرد بجای خواهد گذاشت.افراد پدوفیل (متجاوز به کودکان) در دوران کودکی مورد آزار جنسی و تجاوز قرار گرفته اند.در خیلی از موارد آزار جنسی کودکان در خانواده صورت میگیرد در مواردی هم ممکن است توسط اقوام و بستگان سببی یا نسبی صورت بگیرد.
هفته آینده در بخش دوم این گفتمان به نقش خانواده براى آگاهى به کودکان و همچنین و آمار و ارقام هاى نگران کننده از کودک آزارى در ایران خواهیم پرداخت

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دوازده + 1 =