گفت و شنود رادیو فرهنگ با رضا خندان در مورد چگونگى بازداشت همسرشان نسرین ستوده وکیل دادگسترى و بیخبرى کامل از شرایط وى

روز چهارشنبه ٢٣ خرداد ٩٧ نسرین ستوده، وکیل دادگستری و فعال حقوق بشر،  در منزل شخصی و توسط مامورین بگفته خودشان پلیس امنیت بازداشت و به دادسرای اوین منتقل شد.

از رادیو فرهنگ همراه شدیم با”رضا خندان “همسر “نسرین ستوده” و در گفتگویى وى در مورد چگونگى و علت بازداشت و همچنین مکانى که خانم ستوده را منتقل کرده اند براى شنوندگان رادیو توضیحاتى ارائه نمودند ، مامورین امنیتى که بظاهر خود را پلیس امنیت معرفى نمودند با فریب و نیرنگ همسایه که گفته بودند براى خواستگارى آمده اند وارد منزل میشوند و پس از تفتیش و بازرسى با ارائه حکم بازداشت خانم ستوده را با یک تاکسى سبز رنگ همراه خود میبرند ، در این گفتگو به تحصن برخى کنشگران مدنى و سیاسى در ایران براى آزادى خانم ستوده اشاره گردید و همچنین بیان اینکه  عفو بین الملل، انجمن قلم سوئد ، نهاد حقوق بشرى ساخارف و … براى آزادى خانم ستوده بیانیه صادر کرده اند است رضا خندان در مورد وکیل اعلام کرده اند که با هیچ کدام از وکیلان انتخابى قوه قضاییه تماس نگرفته اند و این موردى بوده که خانم ستوده به همه زندانیان سیاسى و عقیدتى پیشنهاد میکردند ، سپس مطرح شد که این چند روز تعطیلى میباشد و بیجهت نبوده که مامورین امنیتى روز چهارشنبه و ساعت ١٢ ظهر را براى این بازداشت غیرقانونى انتخاب کرده بودند .  توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم :

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × سه =