نامه ی سید هاشم خواستار از اعضاى کانون صنفى معلمان ایران به دبیرکل سازمان ملل متحد

دبیرکل محترم سازمان ملل متحد جناب اقای گوترز

در ۲۸ مرداد سال ۱۳۳۲ شاه و روحانیت ایران  با رهبری امریکا و انگلیس بر علیه حکومت ملی دکتر محمد مصدق ،کودتا کرده که استبداد شاهی ۲۵ سال طول کشید تا سر انجام ملت ایران قیام کرده و در ۲۲ بهمن ۵۷ حکومت تک حزبی شاه را سرنگون کند. ملت ایران با وعده و وعیدهایی که اقای خمینی داد که روحانیت در حکومت دخالت نکرده و جایش مسجد است وحکومتی همچون حکومت فرانسه خواهیم داشت و حتی مارکسیست ها نیز ازاد خواهند بود و…رهبری انقلاب را به اقای خمینی سپرد .اقای خمینی برای فریب مردم و جهانیان، مهندس بازرگان را که یک ازادیخواه واقعی بود به نخست وزیری گماشت که بعدها گفت اشتباه کردم که بازرگان را نخست وزیر کردم. باز اقای خمینی ۵۰ روز بعد از انقلاب برای فریب مردم ایران و جهان که حکومت اینده بسیار دموکرات خواهد بود رفراندوم جمهوری اسلامی (اری یا نه ) را برگزار کرد.(اکثر احزاب و سازمان ها و گروه ها و افراد از جمله خودم در شرایط فعلیبا هر گونه رفراندوم مخالف هستیم ، چرا که مدعی هستیم بعد از رفتن این حکومت یک مجلس موسسان میتواند نه تنها قانون اساسی اینده ی ایران را نوشته و انوقت به رفراندوم بگذارد، بلکه دولت موقت را تشکیل و هدایت کرده و نوع حکومت را نیز مشخص کند.) انقلاب ایران در دوران جنگ سرد بوقوع پیوست که مبارزه با امریکا توسط احزاب و  سازمان های چپ بسیار تشویق میشد تا جاییکه دانشجویان پیرو خط امام برای اینکه در مقابل چپ ها کم نیاورده و در عمل به اصطلاح ثابت کنند که انقلابی ترین فرد جهان اقای خمینی است سفارت امریکا را در سال ۱۳۵۸ اشغال کردند که باعث صدها ملیارد دلار خسارت به ملت ایران شد. اقای خمینی و اطرافیانش تحریکات بسیاری بر علیه همسایگان از جمله عراق کردند که منجر به جنگی ۸ ساله بین ایران و عراق شد. اقای خمینی به بهانه ی جنگ ، تمام نشریات و احزاب و سازمان ها و گروه ها را سرکوب و رسما اعلام کرد که این جنگ برای ما نعمت است و بجای جنگ جنگ تا پیروزی ، شعار جنگ جنگ تا رفع فتنه در عالم سر داد. رهبران حکومت های استبدادی  همیشه چنان مدهوش قدرت هستند که با چاپلوسانی که به دور خود جمع میکنند هر گونه اینده نگری را نمیتوانند تصور کنند و اقای خمینی هم از این امر مستثنی نبود  که ناگهان خودش را با انبارهای خالی از مهمات به ارث رسیده از رژیم شاه دید و همچنین با ارزان شدن نفت و جاروب کردن انبارهای گندم و نرفتن مردم به جبهه ها دست بدست هم داد تا قطعنامه ای که بیش از یک سال از تصویب ان در سازمان ملل میگذشت را قبول کرده و به گفته ی خودش جام زهر را نوشید و جنگ ۸ ساله با هزاران ملیارد دلار خسارت جانی و مالی به پایان رسید. اقای خمینی برای جبران شکست در جنگ و سر در نیاوردن هر گونه صدای ازادیخواهی از ملت و همچنین برای زهر چشم گرفتن از مردم که هوس ازادیخواهی نکنند،تمام زندانیان سیاسی را که قرار بود ازاد شوند و یا حداکثر حبس ابد  داشتند و بر عقیده شان استوار بودند را در تابستان ۶۷ اعدام کرد.

اقای خمینی با شرایط روحی بسیار بدی که بخاطر شکست در جنگ پیدا کرده بود در ۱۳ خرداد ۶۸ فوت و قدرت بصورت موقت به اقای خامنه ای منتقل شد. اقای خامنه ای با مهره چینی طرفدارانش در حکومت ، بی سر و صدا خودش را رهبر مادام العمر کرد. با تجربه ی شکست جنگ ایران و عراق بر اقای خامنه ای و اطرافیانش مشتبه شد که اگر بمب اتم داشته باشند هیچ قدرتی یارای مقابله با انها را نخواهد داشت و کمبود سلاح های پیشرفته که کشورهای سازنده حاضر به فروش ان به ایران نیستند را جبران خواهد کرد. با این نیت ملیاردها دلار در تاسیسات اتمی هزینه که باعث عکس العمل تند جامعه ی جهانی از جمله سازمان ملل و امریکا شد که ملیاردها دلار به ملت ایران خسارت و این بحران که بسیار گسترده تر از جنگ ایران و عراق است هنوز ادامه دارد و به این زودی ها حل نخواهد شد.

از طرفی بدون رضایت و آگاهی ملت ، ملیاردها دلار در جنگ داخلی یمن و سوریه و عراق و لبنان و افغانستان هزینه کرده که باعث هزاران ملیارد خسارت جانی و مالی برای ملت های  خاور میانه شده است. در داخل کشور نیز با استخدام ملیون ها نفر که تبلیغات اسلامی و تحقیقات اسلامی میکنند ملیاردها تومان هزینه کرده که باعث دین ستیزی ملت ایران شده است. فقر و فحشا و بیکاری و اعتیاد و کودکان کار و زنان کارتن خواب و گور خواب  و…در اثر همین سیاست های غلط و خود خواهانه ی حاکمان در ایران بیداد میکند. در همین شهر مشهد که در ان زندگی میکنم و شهر اقای خامنه ای نیز هست تا قبل از انقلاب ۷۰ هزار حاشیه نشین داشته است و اکنون بیش از یک ملیون و پانصد هزار نفر حاشیه نشین دارد که میگویند سومین شهر دنیا از نظر فحشا می باشد. اقای دبیرکل سال گذشته گربه ای در خانه ام زایمان که بعد از هشت هفته نمیدانم چه بلایی بر سر مادرشان امد که اخلاقا مجبور شدم شش بچه گربه را بخوبی بزرگ کنم . اما روحانیون حاکم بر ایران از جمله شخص اقای خامنه ای چگونه قلب هایی دارند که این همه فقر و فلاکت را در ایران میبینند و خودشان را به بی خیالی زده اند؟!  بر ملت ایران ثابت شده است که فقر و فلاکت ملت  ایران و کشتار ملت های خاورمیانه متوجه شخص اقای خامنه ای است.

اقای دبیرکل آیا از حقوق ملت و ازادی و رعایت حقوق بشر و قوه ی قضائیه ی مستقل و انتخابات ازاد دفاع کردن جرم است؟ ایا مخالفت با صدور استبداد دینی به کشورهای خاورمیانه که فقر و فلاکت و کشتار بدنبالش دارد جرم است؟! آیا دفاع از ازادی مذاهب و ادیان  جرم است؟!(اخرینش سرکوب دراویش گنابادی و به حصر بردن رهبر سالخورده ی دراویش، اقای دکتر تابنده ی حقوق دان و ازادیخواه میباشد.) ایا وصیت کردن که مرا در کنار اعدام شدگان زندانیان سیاسی تابستان ۶۷ دفن کنید جرم است؟!و…

اقای دبیرکل انچه بیان کردم خلاصه ای از مقالات و مصاحبه هایم بود ،کدام یک جرم است ؟! بخاطر همین مصاحبه ها و مقالات بارها مرا به زندان انداخته و در زندان بخاطر نوشتن چند نامه به رئیس قوه ی قضائیه که در زندان شپش و ساس بسیار و غذای زندانیان بسیار بی کیفیت و تعداد زندانیان در واحد سطح بسیار زیاد است و جلو دست شویی ها می خوابندُ واعدام هائی که در خفا انجام می گیرد و به گوش هیچ کس نمی رسد  برای تنبیه تلفنم را قطع و مرا به بندهای دیگر از جمله بند اعدامیان و قاتل ها تبعید که در این بندها به من تخت نداده و در سه متر و هشتاد سانتیمتر جلو اطاق ،دوازده نفر را میخواباندند که مرا نیز بصورت کتابی در وسطشان انداختند که شانه ام به زمین نمی رسید و هر روز شغلم این شده بود که در هواخوری شپش هایم را از لباس هایم بگیرم. به این بسنده نکرده و در تاریخش مرا آزاد نکرده و  مرا محاکمه و بخاطر همین نامه ها یک حکم جدید در زندان دادند. اکنون بخاطر افکار عمومی ملت ایرا ن و جامعه ی جهانی مرا به زندان نبرده بلکه به خانه ام هجوم اورده و لپ تاپ و موبایلم را برده و بعد از مدتی شماره ی تلفن خانه و شماره موبایل خودم و همسر و فرزند و نوه ام را  بدون هیچ حکمی قطع تا اینترنت نداشته  و با جهان قطع ارتباط باشم. انوقت رهبر ایران اقای خامنه ای میگوید در ایران ازادی عقیده و فکر و بیان داریم. اقای خامنه ای تصور میکند دروغ هر چقدر بزرگتر باشد مردم بهتر باور میکنند.

اقای دبیر کل حتی یک نشریه و یا حزب و یا سازمان و یا گروه و ان جی اوی مستقل و منتقد و ازاد نداریم . اقای دبیر کل توانایی سکوت کردنُ در مقابل این همه ظلم وستمی که به ملت ایران و ملت  های خاورمیانه میشود را ندارم . به ماموران اطلاعات در باغچه ام که برای نصیحت کردنم امده بودند گفتم که مرا تا اخر عمر  به داخل سلول انفرادی انداخته تا در همان سلول مرده و جنازه ام را به خانواده ام تحویل تا در کنارزندانیان سیاسی اعدام شده ی تابستان ۶۷ دفن کنند. اقای دبیر کل یک لحظه ارامش ندارم که مامورین بعد از این چه نقشه ای برایم خواهند کشید.جناب دبیر کل در سال ۸۳ سر بازجو با چشمان بسته ام به پشتم زد و گفت اشتباه کرده اند که تو را استخدام  کرده اندو ۲۷ سال سابقه ی کار پرید و از بین رفت که البته با جواب تند و دندان شکنم روبرو شد که همچون مردم تبریز در انقلاب مشروطیت علف های بیابان را خواهم خورد و تسلیم شما نخواهم شد ، انوقت شخصی روحانی به نام اقای رئیسی ُ که توسط اقای خامنه ای  به ریاست دادگاه ویژ ی روحانیت و استان قدس رضوی گمارده شده و دستش به خون هزاران زندانی سیاسی تابستان ۶۷ الوده است صلاحیت دارد که کاندیدای ریاست جمهوری شده و ملیاردها تومان از استان قدس برداشته و هزینه ی تبلیغات ریاست جمهوریش کند!. جناب اقای دبیر کل جنبش دیماه ملت ایران بسیار عمیق و می رود که به یک انقلاب رهایی بخش که هدفی جز ازادی و دموکراسی برای ملت ایران ندارد تبدیل شود. ملت ایران از شما و جامعه ی جهانی میخواهد که به حاکمان ایران فشار وارد کرده که به حقوق اساسی ملت ایران احترام گذاشته و بخاطر تجمع و اعتصاب و  ابراز عقیده ، افراد را زندانی و تبعید و اعدام و… نکنند. (نشر و ترجمه با پوستر و بدون پوستر، جزئی و کلی با ذکر ماخذ ازاد  است.)

با تشکر نماینده ی معلمان ازاده ی ایران سید هاشم خواستار

۲۵خرداد ۹۷

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 + هفده =