اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ۲۷ خرداد ۱۳۹۷، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی

 روز شنبه شهر گوتنبرگ میزبان سه مهمان گران جان شامل آقایان رضا شهابی و داوود رضوی از کارگران سندیکای شرکت و احد تهران و حومه و آقای لقمان ویسی از معلمان منطقه مریوان کردستان ایران ، با شرکت گروه وسیعی از جامعه آزادیخواه ایرانیان شهر و حومه و خوش آمد گویی آقای یوهان بوسه نماینده سوسیال دمکرات های گوتنبرگ در پارلمان سوئد و نماینده کمیسیون بین المللی سوسیال دمکرات ها با حضور مترجم رسمی گشایش یافت .

 ابتدا آقای رضا شهابی و سپس داوود رضوی و آنگاه آقای لقمان ویسی فرازهایی از مشکلات و مصائب طبقه خود را بیان داشتند . استراحت کوتاهی داده شد و در نوبت بعدی به پرسش های کتبی حاضرین در وقت باقیمانده پاسخ گفته شد . در پایان برنامه  از جانب اتحادیه سراسری ایرانیان غرب سوئد و از جانب جامعه ایرانیان مقیم گوتنبرگ و مدافعین حقوق کارگران ، توسط آقای یوهان اوح افتخاری با متن زیر به یکایک آقایان شهابی و رضوی و ویسی واگذار شد که با اتسقبال حاضرین روبرو گردید ، در متن لوح آمده است : «  به آنها که با خریدن هرگونه پیامد و خطری، رنج این سفر را تحمل کردند تا صدای درد و بی حقوقی و مطالبات یاران خود را به گوش جهانیان برسانند.

به این سمبل های مبارزه و مقاومت تبریک و خوش آمد می گوئیم و به نشانۀ تقدیر و سپاس، این لوح افتخار را تقدیمشان می کنیم

به رضا شهابی، داوود رضوی و لقمان ویسی به رسم یادبود تقدیم می شود » در برنامه امروز شما را با گوشه هایی  از حرف هایی آقای رضوی و تشکر رضا شهابی در دریافت این جوایز با آقای یوهان و تشکر از حاضرین بیان داشت در میان می گذارم.

https://www.radiofarhang.nu/wp-content/uploads/2018/06/20180617amirjavaherilangrodi.mp3?_=1

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 + 12 =