گفت و شنود رادیو فرهنگ با حشمت طبرزدى دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران در مورد زندانیان سیاسى و حقوق بشر

امروز ٢٧ خرداد سال ٩٧ از رادیو فرهنگ همراه شدیم با مهندس” حشمت طبرزدى” دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوى شوراى همبستگى  و در مورد مشکلات گسترده در عرصه هاى مختلف زندگى مردم ایران از جمله اقتصادى، اجتماعى و سیاسى به گفتگو پرداختیم.

حشمت طبرزدى ضمن بیان نمودن نقطه نظرهاى خود به راهکردهایى براى برون رفت از بحرانهاى گسترده در جامعه که همگى ناشى از بى کفایتى مسئولین براى حل میباشد اشاره نمودند و این نکته که نارضایتى مردم از حکومت به اوج خود رسیده و به همین خاطر شاهد اعتراضاتى هر چند پراکنده در شهرهاى مختلف ایران میشویم ، سپس اشاره گردید به وضعیت حقوق بشر در ایران و شرایط زندانیان سیاسى و عقیدتى و آقاى طبرزدى مطرح کردند که نیروهاى دمکراتیک و آزادیخواه بیشتر در تدارک همبستگى براى رسیدن به آزادى و دمکراسى باشند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

13 − 12 =