احضار فعالین مدنی توسط وزارت اطلاعات

بنابر گزارش های رسیده محسن شجاع از فعالین مدنی و سیاسی و زندانی سیاسی سابق برای پاسخگویی به برخی اتهامات وارد شده به ایشان باید روز دوشنبه مورخ چهارم تیرماه ۱۳۹۷ به ساختمان مرکزی وزارت  اطلاعات استان تهران احضار شد.
محسن شجاع که سابقه بازداشت به خاطر حضور در اعتراضات و فعالیت های مدنی را دارد پیش ازین نیز به وزارت اطلاعات فراخوانده شده بود.
شروع موج دستگیری ها و فشارهای جدید روی فعالین داخل کشور نگرانی ها را در این مورد افزایش داده است.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × یک =