گفت و شنود رادیو فرهنگ با حشمت طبرزدى دبیرکل جبهه دمکراتیک ایران در مورد زندانیان سیاسى و حقوق بشر

از رادیو فرهنگ همراه شدیم با مهندس” حشمت طبرزدى” دبیر کل جبهه دمکراتیک ایران و سخنگوى شوراى همبستگى  و در مورد مشکلات گسترده در عرصه هاى مختلف زندگى مردم ایران از جمله اقتصادى، اجتماعى و سیاسى به گفتگو پرداختیم و آقاى طبرزدى ضمن بیان نمودن نقطه نظرهاى خود به راهکردهایى براى برون رفت از بحرانهاى گسترده در جامعه که همگى ناشى از بى کفایتى مسئولین براى حل میباشد اشاره نمودند و این نکته که نارضایتى مردم از حکومت به اوج خود رسیده و بهمین خاطر شاهد اعتراضاتى هر چند پراکنده در شهرهاى مختلف ایران میشویم ، سپس اشاره گردید به وضعیت حقوق بشر در ایران و شرایط زندانیان سیاسى و عقیدتى و آقاى طبرزدى مطرح کردند که نیروهاى دمکراتیک و آزادیخواه بیشتر در تدارک همبستگى براى رسیدن به آزادى و دمکراسى باشند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × سه =