مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

انچه در برنامه امروز ٢ تیرماه  ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

-اعدام درویش محمد یاور ثلاث با وجود ابهام فراوان در پرونده و علیرغم تصریح مرحوم ثلاث مبنی بر شکنجه شدید وی از سوی ماموران اطلاعات, بیش از پیش نشان داد که قوه قضائیه عاملی مهم در بسط بی عدالتی است.
-اعتراض گسترده مردم و نهادهای مختلف به حکم اعدام رامین حسین پناهی همچنین اطلاع رسانی خانواده او عاملی مهم در جهت حفظ جان این زندانی سیاسی است.
-تجاوز گسترده به دختران ایرانشهر و موضعگیری دادستان در مقابل این خبر یکبار دیگر اثبات کرد که حکومت از متجاوزین وابسته به حلقه های قدرت حمایت خواهد کرد . همچنان که از سربندی و طوسی حمایت کرد .

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفت + نه =