اسامی زندانیان سیاسی زندان اوین اندرزگاه ۸

۱-علیرضا گلی پور مدت حبس ۱۲ سال و جرم همکاری با سازمان مجاهدین
۲-روتین عطوفت ۵ سال حبس به جرم تجمع و تبانی و اقدام علیه امنیت
۳-رضا اقاخانی ۵ سال به جرم تجمع و تبانی علیه امنیت ملی
۴- سعید نوروزی به جرم داشتن نیت به افشای اسرار نظام
۵- سام نصیر مقدم ۲ سال به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی و توهین به رهبری
۶-علی نیکخو ۵سال به جرم تجمع و تبانی علیه امنیت ملی
۶- پیمان کوشک باغی ۵سال به جرم تبلیغ ایین بهایی
۷- مختار اسدی ۱ سال به جرم تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی
۸-سیامک میرزایی ۳سال به جرم تشکیل جمعیت و تشکل غیر قانونی
۹- سعید ملک پور محکوم به ابد به جرم اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات
۱۰- محمد مهاجر ۵سال به جرم اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات
۱۱- علیرضا توکلی طرقی ۵ سال اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات
۱۲- مهدی زمان زاده ۵ سال اجتماع و تبانی و توهین به مقدسات
۱۳- ناصرنبردگل تپه ۱۰ سال تشکیل کلیسای خانگی
۱۴-ناصر(ارنست) فهیمی( متهم) به نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و اقدام علیه امنیت کشور و تهدید به قتل مقامات
۱۵-داوود رمضان زاده ۱۵ سال به جرم اجتماع و تبانی علیه امنیت ملی
۱۶-مجید عابدین زاده مقدم ۵ سال به جرم تجمع و تبانی علیه امنیت ملی
۱۷- جلال محمد لویی ۱سال به جرم تبلیغ علیه نظام‌
۱۸- کیانوش سنجری ۵ سال به جرم مجری صدای امریکا
۱۹- محمد محمدی ۵ سال به حرم توهین به مقدسات
۲۰- احمد(فرشید) شجاعی ۵ سال به جرم افشاگری
۲۱- سجاد شجاعی ۵ سال به جرم افشاگری
۲۲ حمید رضا امینی به جرم توهین به مسولان نظام نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی و توهین به سبالنی
۲۳- بهفرلاله زارتوهین به مقدسات به ۳ سال حبس

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × یک =