گفت و شنود رادیو فرهنگ با عباس خرسندى سخنگوى شوراى دمکراسى خواهان ایران در مورد برگزارى کنفرانس دوم این شوراى و دستاوردهاى آن

در گفتگوى امروز رادیو فرهنگ همراه شدیم با”عباس خرسندى”دبیر جبهه دمکراتیک ایران برون مرز و سخنگوى شوراى دمکراسى خواهان ایران ، پرسش نخست ما در مورد چگونگى و اهداف برگزارى کنفرانس دوم و همچنین حضور احزاب و سازمانهاى شرکت کننده در این کنفرانس نسبت به جلسه پیشین بود ، پرسش دوم در مورد تصویب قطعنامه پایانى و گذار از جمهورى اسلامى میباشد و پاسخ آقاى عباس خرسندى به برخى از پرسش هاى مطرح شده به این کنفرانس و عدم تمرکز گرایى، در ادامه این گفتگو به چشم انداز جنبش ها و خیزشهاى مردمى اشاره شد و در پایان یاد کاک اقبال مرادى فعال سیاسى و حقوق بشرى را که روز سه شنبه ٢۶ تیر توسط عوامل تروریستى جمهورى اسلامى ترور شد و بقتل رسید گرامى داشته شد ، توجه شما را به شنیدن این گفت و شنود جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 − 9 =