قوه قضائیه با درخواست فعالان محیط زیست که در بازداشت هستند، برای داشتن وکلای مورد اعتماد مخالفت می‌کند

“محمد حسین آقاسی “وکیل دادگستری در گفتگو با صداى آمریکا می گوید مقامات قضایی به سام رجبی و طاهر قدیریان از فعالان محیط زیست اجازه نمی دهند وکیلی که می خواهند را انتخاب کنند.
خانواده دو نفر از بازداشتى هاى فعالین محیط زیست براى وکالت فرزندانشان آقاى سام رجبى و آقاى طاهر قدیریان به من مراجعه کردند. اما دادسرا متاسفانه اجازه ى اینکه من در این پرونده اعلام وکالت بکنم بعلت اینکه مورد تایید رییس قوه قضاییه و جزو آن بیست نفر نیستم نداده .
بعد از اینکه مراجعه کردم متوجه شدم که شش ماه بازداشت آنها سپرى شده و دوباره بازداشت تمدید و ابقاء شده ،آنها به ادامه بازداشت موقت خود اعتراض کردند، پرونده به دادگاه انقلاب رفت براى رسیدگى به اعتراض که معمولا تایید میشود و بر میگردد، اما آنها همچنان در بازداشت هستند ، بر اساس مقررات قانونى فعلى بازداشت موقت میتواند تا مدت حداقل مجازات جرمى که بعلت آن افراد بازداشت شده اند ادامه پیدا کند و تمدید گردد ، اما دیروز این خبر خوب منتشر شد که مجلس یک فوریت طرحى را تصویب کرد که به موجب آن بازداشت موقت براى یکماه و اگر لازم بود حداکثر دو ماه خواهد بود ،بنابرین امیدواریم این قانون تصویب بشود و خبر خوشى باشد براى این بازداشتى هاى امثال فعالین محیط زیستى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × 4 =