مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

آنچه در برنامه امروز هفتم  امرداد ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

– برنامه امروز هفتم امرداد را با یاد اقبال مرادى پدر زندانى سیاسى محکوم به اعدام” زانیار مرادى ” و عموى “لقمان مرادى” آغاز کردیم ، خانم پاکروان یادآورشدند که حتا اگر حکومت ایران مسئولیت این ترور را بعهده نگیرد چیزى از عملکرد آن در این زمینه ها کم نمیکند ، یادمان باشد ترورهاى حکومت ایران در میکونوس ، ترور فرخزاد، قاسملو، کاظم رجوى، سعید شرافکندى و همچنین ترورهاى اخیر در هلند و ترکیه و کردستان ، اما آنچه که براى ما مردم مهم میباشد همدردى اقشار مختلف مردم با خانواده زانیار و آمنه مرادى بود ، از جمله آتنا نوشته که : شیفته ابهت مردانه و پدرانه اقبال بوده . زینب جلالیان زندانى سیاسى محکوم به حبس ابد در نامه اى براى زانیان نوشته : ترور اقبال مرادى در حقیقت ترور دستهاى دلسوز و یارى رسان بشریت بود ، متن این نامه بطور کامل در ادامه برنامه هاى امروز رادیو فرهنگ خوانده خواهد شد ، همچنین بهنام ابراهیم زاده و سایر زندانیان سیاسى و خانواده هاى آنها هر کدام جداگانه و یا بشکل جمعى این ترور را محکوم کرده اند و با خانواده مرادى ابراز همدودى و غمگسارى کرده اند از جمله رادیو فرهنگ ، یادآور شویم که زانیار و لقمان مرادى هردو دریک پرونده سازى از سوى وزرات اطلاعات به اعدام محکوم شدند و اکنون نزدیک به ده سال میباشد که در زندان بسر میبرند و هم اکنون در زندان رجایى شهر کرج و زیر تیغ اعدام هستند ،
-مورد بعدى که در این برنامه به آن توجه شد بیمارى آرش صادقى میباشد ، آرش با توجه به اینکه خانواده وى هزینه درمانش را پذیرفته اند اما دادستانى مخالفت نموده و این نقشه شوم حکومت براى ازبین بردن زندانیان سیاسى میباشد
-مورد دیگر اینکه ” محمد حبیبى” معلم زندانى و قطع شدن حقوقش ، تا کنون وکیل وى مشخص نبوده و وکیل آقاسى و تاج نتوانسته اند وکالت حبیبى را در دست بگیرند ، آنچناه وکالت آقاى آقاسى براى فعالین محیط زیست زندانى با این بهانه که ایشان جزو بیست نفر مورد تایید قوه قضاییه نیست رد شده است .
– اعتصاب دوباره کامیون داران با این شعار که ” آى کارگر ، آى زحمتکش، درد ما درد شماست ، پیروزى اعتصاب ما در گرو حمایت شماست”
-کمپین نجات جان رامین حسین پناهى و یک انتقام کشى حکومت از وکیل وى آقاى احمدى نیاز که فرزندش را بنام زانیار احمدى که دانشجو میباشد حکومت به ٨ سال حبس تعزیرى محکوم کرده است .
در پایان برنامه امروز به کشتار سال ۶٧ اشاره شد ، سى سال از این فاجعه انسانى میگذرد در گرامیداشت یاد جانباختگان راه آزادى و اعدامى ها ۴٠ سال حکومت وحشت و ترور و اعدام ، به دیدار خانواده هاى اعدامى ها برویم و فریاد برآوریم نه فراموش میکنیم و نه مى بخشیم ، ننگ و نفرت بر حکومت اسلامى

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک + بیست =