سومین روز تظاهرات اعتراضی شهرهاى مختلف ایران

گزارش‌ها ى رسیده به رادیو فرهنگ و همچنین ویدیوهای منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی، نشان از آن دارد که تظاهرات اعتراضی مردم به تنگ آمده از جور و ستم حکومت اسلامى ابعاد گسترده اى دارد و تا امشب پنجشنبه یازدهم امرداد اعتراضات مردمى در شهرهای مختلف از جمله کرج، اراک ، اهواز ،مشهد، کرمانشاه، اصفهان ، قرچک ورامین ،قهدریجان ،  سارى و شیراز ادامه داشته است . براساس گزارشات رسیده تظاهرات مردم  در برخى نقاط با درگیرى و آتش زدن موتور هاى نیروهاى امنیتى همراه بوده است ، از سوى دیگر نیروهاى انتظامى با شلیک گاز اشک آور سعى در سرکوب و پراکنده کردن مردم معترض و تظاهر کننده داشته اند ، عمده شعارهاى مردم بر علیه سران حکومت و گرانى بوده است که از جمله میتوان به این شعارها اشاره داشت :
مرگ بر دیکتاتور
مرگ بر خامنه اى
خامنه اى شرمت باد 
نه غزه نه لبنان جانم فداى ایران
توپ، تانک، فشفشه، آخوند باید گم بشه
ملت گدایی می‌کنه، آقا خدایی می‌کنه
ایرانى میمیرد ذلت نمى پذیرد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 3 =