مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

آنچه در برنامه امروز سیزدهم امرداد ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

انچه در این برنامه خواهید شنید:
_شهین مهین فر از دلهای پاره پاره مادرانی میگوید که قبله نماز اوست…
_ارش صادقی به بهانه زاد روز گلرخش , از سیاهترین سالهای اسارت مردم ایران میگوید…
_در قانون مجازات اسلامی برای کسانی که مرتکب قتل شده اند حداکثر ده سال حبس بعنوان جرم عمومی تعیین شده است. اسامی نوزده دانشجوی دستگیر شده و احکام بسیار سنگین تعزیری صادر شده برای انان …
_دور جدید اعتراضات خیابانی و زنانی که در قامت رهبران اجتماعی با سخنرانیهای پرشورشان فریاد ازادی سر داده اند تا مردم کوچه و خیابان را متحد کنند…
_تلاش سیستماتیک حکومت برای جدا کردن مردم از یکدیگر و تبدیل انان به جزیره های تنهایی که در ترس و انزوا فرو رفته اند….
همراه ما باشید و توجه شما را به شنیدن برنامه امروز جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دو × پنج =