گفت و شنود رادیو فرهنگ با ویدا مهران نیا همسر احمدرضا جلالى پزشک و پژوهشگر محکوم به اعدام در ٨٣٧ روز ى که در بازداشت میباشند

در گفتگوى امروز ٢٠ مرداد ماه از رادیو فرهنگ همراه شدیم با خانم مهران نیا که امروز ٨٣٧ روز میباشد همسرشان احمدرضا جلالى با اتهامات واهى در زندان اوین میباشد و همچنان پرونده وى بدون پاسخ مانده ، خانم مهران نیا اشاره داشتند که در حال حاضر شرایط جسمى خوبى احمدرضا ندارد و گلبولهاى سفید خون وى تا پنجاه درصد کاهش داشته و از معالجه وى در بهدارى ممانعت بعمل آورده میشود ، وى از نظر روانى بسیار تحت فشار میباشد و کاهش وزن شدید داشته تا حدى که به ۵۶ کیلو رسیده ،  در ادامه این گفتگو از تلاش نهادى حقوق بشرى و دولت سوئد که آقاى جلالى تابیعت آنرا دارد و همچنین پارلمان اروپا براى لغو حکم اعدام و آزادى وى سخن بمیان آورده شد ، همچنین شرایط این پژوهشگر زندانى به آگاهى پرفسور جاوید رحمان که گزارشگر ویژه حقوق بشر در مورد ایران میباشد رسانده شده ، توجه شما دوستان گرامى را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × 2 =