اخبار و اعتراضات کارگری امروز یکشنبه ٢١ امرداد ۱۳۹۷ ، تهیه و اجراء از : امیر جواهری لنگرودی مدافع حقوق کارگران

این هفته به گزارش” امیر جواهرى لنگرودى” مدافع حقوق کارگران گوش خواهیم سپرد که پیرامون موارد مهمى از جمله : استیضاح على ربیعى وزیر کار که منتهى به عزل او از مقام خود شد، این مهره بدنام و امنیتى و بد آوازه نظام نشان دهنده این است که کفگیر نظام به ته دیگ خورده و حتا نمیتواند پاسدار مهره هاى خودش باشد ،

دفاع از ضرورت داشتن تشکلهاى مستقل در اعتراضات کارگرى ، در مورد محمد حبیبى معلم آزاده و زندانى که با اعتراضات وسیع داخلى و بین المللى شده و اتهامات وى را محکوم کرده اند ، در مورد اعتراض کشاورزان و واکنش عیسى کلانترى که گفته ما بدتربن امانت دار تاریخ بودیم که چیزى براى نسل هاى بعدى باقى نگذاشته ایم
و  بسیارى خبرهاى دیگر … با هم به پای این گفتگو بنشینیم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

11 − 7 =