گفت و شنود رادیو فرهنگ با على سعیدى فعال دراویش گنابادى در مورد حکم ١٠٣٢ سال زندان براى ٢٠٢ تن از دراویش

در گفتگوى امروز رادیو فرهنگ همراه شدیم با ” على سعیدى” فعال دراویش گنابادى و با وى در مورد احکام ناعادلانه حبس و شلاق و تبعید که براى دراویش صادر شده است به گفتگو پرداختیم ، موج گسترده بازداشت دراویش پس از حادثه گلستان هفتم  که در میان آنها بسیارى از بانوان دراویش بهمراه فرزندانشان به زندان منتقل شدند ، احکام غیر انسانى و کینه جویانه قاضیان و بیدادگاه هاى حکومت رویهم براى این زندانیان عقیدتى و بیگناه ١٠٣٢ سال زندان و صدها ضربه شلاق و تبعید و محرومیت از فعالیتهاى اجتماعى را بهمراه آورد ، که میتوان به ‘ سپیده مرادى، شکوفه یداللهى، رضا انتصارى ، کسرى نورى ، یاسر اکبرى اعلم ، مصطفى عبدى و … اشاره داشت ، در پرسش دیگر آقاى على سعیدى در مورد ادامه حصر دکتر نورعلى برومند مجذوب علیشاه توضیحاتى براى شنوندگان ارائه نمودند و هر گونه رفع حصر ایشان را شایعه و تکذیب کردند ، در پرسش پایانى ” على سعیدى” به علت نهایت خشونتى که حکومت فاشیستى اسلامى بر این گروه از دیگر اندیشان و دیگر اقلیتهاى مذهبی و قومى روا میدارد پاسخ داند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پانزده − 13 =