گفت و شنود رادیو فرهنگ با رضا خندان در مورد اتهام جدید و ادامه بازداشت نسرین ستوده وکیل زندانى و تفتیش منازل چندتن از فعالین مدنى

در گفتگوى امروز آقاى خندان در مورد اتهام جدید براى خانم ستوده آنرا بى اساس خواند و مطرح نمودند که براساس حکم دادگاه انقلاب شعبه ٢٨  به اتهام همکارى با جاسوسان  و مخفى کردن آنها محکوم به پنج سال میکنند ، این اتهام بسیار خنده آور است و تنها چیزى که ما توانستیم ردیابى کنیم این بود که ایشان با دیپلماتهاى برخى کشورها که مظنون به افسران اطلاعاتى هستند ملاقات داشته  ،اما اول اسم ببرند این دیپلماتها چه افرادى هستند و  باید ثابت شود جاسوس هستند و نه اینکه مظنون جاسوسى هستند و هودشان هم میدانند که این اتهامات واهى است ، تا امروز هم خانم ستود هیچ وکیلى که مورد تایید قوه قضاییه و در لیست بیست نفرى انتخاباتى آنها باشد ندارد ،رضا خندان در بخشى از گفتگوى امروز با اشاره به دستگیرى برخى از فعالین مدنى که امروز انجام گرفت از جمله قاسم شعله سعدى ، آرش کیخسروى و محمد نوریزاد اینگونه بیان داشتند : هنگامیکه در حال رفتن در برابر مجلس بودند در اعتراض به قردادى که دولت ایران با کشورهاى حاشیه دریاى خزر داشتند و به مفاد آن اعتراض داشتند بازداشت شدند  و هنوز از آرش کیخسروى وکیل دادگستردى خبرى در دست نیست ، از سوى دیگر آقاى خندان در پایان این گفتگو به مورد مهم دیگرى اشاره نمودند و اینکه امروز هشت بامداد خانه ما و خواهرم هنگامیکه بچه ها خواب بودند مورد تفتیش نیروهاى امنیتى از طرف وزرات اطلاعات قرار گرفت و با توجه به اینکه خواهرم در فعالیت سیاسى و مدنى نیستند معلوم نیست چرا وارد خانه آنها شدند ، از خانه ما تعدادى برچسب هاى که نوشته شده “به حجاب اجبارى اعتراض دارم “که بر سینه میزنند و همچنین نامه دستنویس خانم ستوده که از زندان نوشته بود و اینها را جمع آورى کردند و بردند ، همچنین منزل محمدرضا فرهادپور فعال مدنى مورد بازرسى قرار دادند و همزمان به منزل خانم مکوندى هم میروند، آقاى خندان در ادامه به شرایط دکتر ” فرهاد میثمى ” فعال مدنى که در زندان میباشد اشاره نمودند ،  توجه شما دوستان را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هجده − پنج =