هر هفته همراه با رضا آزادى ، طنزپرداز ، فیلمساز و کارشناس مدیا در مورد طنز سیاسى

همراه با”رضا آزادى” ( حمید سرتیتر ) و در پیوند با طنز سیاسى روز و حوادث هفته گذشته در برنامه این هفته از جمله :

١-آقای بازیگر رفت
٢-هشتک هفته فرزندت کجاست؟
٣-دریای مازندران و سکوت وحشتناک حکومت
۴-روانی زاده هفته
۵-نکیر هفته
۶-انتیک هفته
٧-داستان هفته
و هزاران خبر های جور واجور از حکومت شتر گاو پلنگ
و خبرهای کوتاه هفته از حکومت اسلامی که با شنیدن آن ، مدتها به دیوار خیره میشوید و ناخودآگاه جیغ میکشید
توجه شما را به شنیدن این بخش از رادیو فرهنگ جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده + 16 =