انقلاب اندیشه ، برنامه اى با اجراى ضیا شارو از رادیو فرهنگ

هر هفته از رادیو فرهنگ همراه میشویم با ” ضیا شارو” و در پیوند با ” انقلاب اندیشه ” به سخن خواهیم پرداخت ، این هفته و در بخش سوم و آنچه که در این سلسله گفتار خواهید شنید :

۱. آیا انقلاب اندیشه یک انتخاب هست یا ضرورت؟
۲.زمینه طرح این ایده از کجاست؟
۳.چگونگی شکل گیری این نظریه
۴.قالبهای ایده انقلاب اندیشه کدامند؟
۵.سمت و سوی این انقلاب به کدام جهت است؟
آدرس کانال تلگرام انقلاب اندیشه?
?
?@Enghlabeandishe
#صدای_انقلاب_اندیشه
 ? از رادیو فرهنگ
    ?برنامه سوم ?
 ?انقلاب اندیشه،  انتخاب یا ضرورت؟
  تهیه و اجراء:  ضیاء شارو

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

شانزده + 15 =