گفت و شنود رادیو فرهنگ با على یعقوب وند یکى از کاندیدهاى حزب محیط زیست در شهر گوتنبرگ در مورد انتخابات ٩ سپتامبر در کشور سوئد

هفته آینده در روز یکشنبه ٩ سپتامبر برابر با ١٨ شهریور در کشور سوئد انتخابات پارلمان ، استانها و شهردارى ها انجام خواهد گرفت ، این انتخابات هر چهار سال یکبار میباشد و حزبى که بیشترین راى را بدست آورد دولت را تشکیل میدهد ، حضور فعالین سیاسى ایرانى در احزاب سوئدى چشمگیر است و میتوان گفت در احزاب از چپ تا راست و محافظه کار نقش دارند و هم اکنون ٧ ایرانى در پارلمان سوئد از نمایندگان این احزاب هستند و همچنین در دولت سوسیال دمکرات سوئد یک ایرانى در میان ٢٠ وزیرى است که دولت را تشکیل داده اند ” اردلان شکرآبى” وزیر امور مدنى در این کشور میباشد ، رادیو فرهنگ در همین پیوند با یکى از کاندیدهاى حزب محیط زیست ” على یعقوب وند ” براى شوراى شهر گوتنبرگ به گفتگو پرداخته است و براى آگاهى شنوندگان گرامى در مورد این دوره از انتخابات و بویژه حزب بیگانه ستیز دمکراتهاى سوئدى که تبدیل به دومین حزب بزرگ سوئد شده توضیحى ارائه میدهند، در ادامه گفتگو به نقش حزب محیط زیست در مورد حمایت از همفکران خود که هم اکنون در زندانهاى ایران بسر میبرند و گناهى جز دفاع از محیط زیست ندارند اشاره گردید ، توجه شما دوستان را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 4 =