مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

آنچه در برنامه امروز ١١ شهریور ماه ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

– خانواده عبداله پور در ملاقات با فرزندشان اجازه صحبت به زبان مادری نداشته و مادر این دو زندانی که فارسی بلد نبوده فقط اجازه داشته فرزندانش را نگاه کند بی انکه کلمه ای حرف بزند .
-امنه قادری مادر زانیار مرادی از مردم تقاصای کمک کرده تا او را در نجات فرزندش از اعدام یاری کنند .
-سرطان ارش صادقی و عدم دستذسی به درمان زنگ خطر مرگ و زندگی این زندانی جوان را به صدا دراورده است . زندگی ارش نمادی از بلایی است که حکومت بر سر مردم ایران اورده است .
-دهان دوخته رامین حسین پناهی و اعتصاب غذا برای دستیابی به یک دادگاه منصفانه .
-مشهد و شش هزار خانه فساد . ایا مردم ایران در مقابل این جنایت سکوت خواهند کرد؟
در سیاهترین دوران تاریخ ایران یا باید شمع باشیم یا اینه ، راه سومی وجود ندارد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

19 − 13 =