یادها و ماندگارها از رادیو فرهنگ، این هفته در گرامیداشت یاد بیژن هیرمن پور نویسنده و مترجم آزادیخواه همراه با ناصر زراعتى نویسنده و مستند ساز

هفته گذشته ٩ شهریور شوربختانه ” بیژن هیرمن پور” یکى از چهره هاى آزادیخواه و نویسنده را از دست دادیم ، در برنامه امروز یادها و ماندگارها همراه میشویم با ” ناصر زراعتى” و ضمن آشنا شدن با زندگى سیاسى و پربار فرهنگى و ادبى وى ، آقاى زراعتى از خاطرات خود با بیژن و چگونگى کتاب خوانى با او در دوران جوانى میگوید ، بیژن در تشکیل هسته اولیه چریکهاى فدایى خلق همراه با احمدزاده نقش داشته و در زندان پایدار و مقاوم ایستاد ، بیژن هیرمنپور از مبارزان و فعالان  سیاسی/ اجتماعی مشهور قدیمی ایران، پیش و پس از انقلاب ١٩٧٩، بود که سی و نُه سال پیش، بهدلیل خطر جانی در ایران، ناگزیر به تبعید به کشورفرانسه شد. 

او که برای ایرانیان مبارز درون و بیرون ایران، چهرهای شناختهشده و محبوب بود، دوستدار فرانسه، انقلاب کبیر این سرزمین و فرهنگ و هنر و ادبیات غنی آن بود.  به همین سبب، زبان فرانسه را بسیار خوب آموخته بود. در سالهای نخست آمدن به فرانسه، تحصیلاتش را در رشتۀ حقوق قضائی و سیاسی، در دانشگاه ادامه داد.  نیز، با تسلطى  که به زبان انگلیسی داشت، بهرغم مشکل نابینایی، به ترجمۀ متون کلاسیک سیاسی از این زبان و زبانفرانسه پرداخت. از آن جمله است دو کتاب ارزشمند «تاریخ کمون پاریس» نوشتۀ لیسا گاره و «روبسپیر و انقلاب فرانسه و سخنرانیهای روبسپیر» که آنها را بسیار خوب و دقیق، به زبانفارسی برگردانده است. یادِ زیبا و روشنِ بیژن همیشه با ما خواهد بود.توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

4 × چهار =