مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

آنچه در برنامه امروز ١٨ شهریور ماه ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

-اعتصاب غذای دو روزه ی صدها فعال اجتماعی و سیاسی و مردم عادی در حمایت از همه زندانیان سیاسی چگونه شکل گرفت ؟
-حکومت اسلامی با اعدام ۶ زندانی سیاسی کرد و بلوچ به مردم ایران چه پیامی داد؟
_یاد اعدامیان هفده شهریور خونین برای همیشه در دل مردم ایران زنده خواهد بود .
بیشتر بشنویم……

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده − یازده =