گفت و شنود رادیو فرهنگ با زرتشت احمدى راغب فعال مدنى در مورد مشکلات کارى ایجادشده برایشان و اخبارى از وکلاى زندانى و شرایط بیمارى آرش صادقى

در نخستین روز از ماه مهر همراه شدیم با ” زرتشت احمدى راغب ” و پیرامون موارد مهمى که براى فعالین سیاسى و مدنى در ایران رخ میدهد بگفتگو پرداختیم ، در ابتدا زرتشت از شرایط کارى خود آغاز کرد که پس از هفده سال سابقه کار  در شهر دارى و شغل آتش نشانى تهدید به اخراج و برکنارى شده و وى در انجام دادخواهى میباشد ، سپس در مورد شرایط زندانیان وکیل از جمله خانم ستوده که در اعتصاب غذا میباشد و شرایط وکلاى دیگر قاسم شعله سعدى و آرش کیخسروى سخن بمیان آورده شد ، همچنین به وضعیت رضا خندان و فرهاد میثمى و چند زندانى سیاسى دیگر اشاره شد ، در ادامه گفتگو از زندانیان سیاسى که در بیمارى بسر میبرند و نیاز فورى به درمان خارج از زندان دارند اشاره شد ، از آرش صادقى و چگونگى بى توجهى مسئولین نسبت به سلامت جسمى وى ، همچنین از شرایط نگهدارى غیر انسانى دراویش گنابادى در زندانها نام برده شد، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه − 8 =