گفت و شنود رادیو فرهنگ با ناصر زراعتى نویسنده و مستندساز در گرامیداشت یاد احمد محمود و سهراب سپهرى

در بخش یادها و ماندگارهای این هفته از رادیو فرهنگ همراه شدیم با ” ناصر زراعتى” نویسنده و مستند ساز و یاد دو نویسنده و شاعر را گرامى داشتیم ، در این گفتگو نخست آقاى زراعتى در مورد زندگى احمد اعطا با نام ادبی احمد محمود که در ۴ دیماه ۱۳۱۰ در اهواز چشم به جهان گشود و در ١٢ مهر ماه ١٣٨١ زندگى را بدرود گفت براى شنوندگان رادیو گزارشى ارائه دادند و اینکه احمد محمود از پدر و مادری دزفولی الاصل به دنیا آمد و سپس به معرفى آثار وى پرداخته شد و نقش رمان همسایه ها در ادبیات و داستان نویسى ، او را پیرو مکتب رئالیسم اجتماعی می‌دانند. معروف‌ترین رمان او همسایه‌ها در زمرهٔ آثار برجستهٔ ادبیات معاصر ایران شمرده می‌شود. در ادامه گفتگو همچنین از زندگى مبارزاتى احمد محمود و سایر نوشته هاى وى سخن بمیان آورده شد ، سپس برنامه را ادامه دادیم بمناسبت ١۵مهر زادروز”سهراب سپهرى” شاعر، نویسنده و نقاش در این مورد آقاى زراعتى به شرح زندگى و آثار وى پرداختند و خاطراتى را براى شنوندگان بازگو نمودند ،  توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

12 + 9 =