یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا مرجانه امانى ، این هفته ١۵ مهرماه ٩٧ در بزرگداشت : حمید قنبرى ، جوادلشگرى، تیمورتاش ،محمدتقى خان پسیان و کلنل علینقى وزیرى

در برنامه یادها و ماندگارها که هرهفته در گرامیداشت بزرگان عرصه ادب، فرهنگ، تاریخ و سیاست اجرا میشود از این هفته خانم مرجانه امانى دست به تهیه و اجراى این برنامه خواهند زد و در گام نخست براى برنامه این هفته یاد استاد جواد لشگرى ، حمید قنبرى ، عبدالحسین تیموتاش ، محمدتقى پسیان و کلنل علینقى وزیرى را گرامى خواهند داشت و شرح کوتاهى از زندگى پربار آنها به آگاهى شنوندگان رادیو فرهنگ میرساند ، در درازى برنامه با سه ترانه از ساخته هاى استاد جواد لشگرى همراه خواهیم شد ، توجه دوستان گرامى را به شنیدن این بخش از برنامه هاى رادیو فرهنگ جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

5 × چهار =