یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا مرجانه امانى ، این هفته ٢٢ مهرماه ٩٧ در بزرگداشت : محمد دبیرسیاقى، شفیعى کدکنى، گلى ترقى، پورى بنایى، اردشیر محصص، ایرج افشار، حسن گلنراقى، امیرى فیروزکوهى، بانو مرضیه و حسین مصاحب

با درود و سپاس به شنوندگان گرامى رادیو فرهنگ ، برنامه یادها و ماندگارهاى این هفته را آغاز میکنیم و پیش از آن خاطر نشان کنیم که هدف از تهیه و اجراى این برنامه بزرگداشت نام و یاد کسانى  میباشد که در عرصه ادب ، هنر، فرهنگ و سیاست  ایران تاثیر گذار و صاحب نام و اندیشه بوده اند ، با توجه به زمان محدود رادیو تلاش داریم که بسیار کوتاه در مورد این بزرگان سخن بگوییم و به شکل کاملتر در مورد آثار و زندگى آنها میتوانید به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس Radiofarhang.nu مراجعه بفرمایید.

 برنامه یادها و ماندگارها که هرهفته در گرامیداشت بزرگان عرصه ادب، فرهنگ، تاریخ و سیاست اجرا میشود از این هفته خانم مرجانه امانى دست به تهیه و اجراى این برنامه خواهند زد و در براى برنامه این هفته یاد استادان :محمد دبیرسیاقى، شفیعى کدکنى، گلى ترقى، پورى بنایى، اردشیر محصص، ایرج افشار، حسن گلنراقى، امیرى فیروزکوهى ، بانو مرضیه و حسین مصاحبرا گرامى خواهند داشت و شرح کوتاهى از زندگى پربار آنها به آگاهى شنوندگان رادیو فرهنگ میرسانند ، در درازى برنامه نخست با ترانه اى همراه خواهیم شد از سروده هاى دکتر شفیعى کدکنى بنام به کجا چنین شتابان و سپس به یاد بانو مرضیه و حسن گلنراقى ترانه هاى : سروى و بیدى ، بیدادزمان و مرا ببوس را براى شنوندگان پخش خواهیم کرد ، توجه دوستان گرامى را به شنیدن این بخش از برنامه هاى رادیو فرهنگ جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

1 × 3 =