گفتگوى شعله پاکروان از رادیو فرهنگ با آمنه قادرى مادر زانیار مرادى زندانى سیاسى که بیگناه به اعدام سپرده شد” من دادخواه زانیار بیگناهم هستم”

شعله پاکروان از مادرانه ها در چهلمین روزى که حکومت اسلامى دست به اعدام زانیار و لقمان مرادى و رامین حسین پناهى زده است در گفتگویى که با مادر دادخواه و رنجدیده زانیار انجام داده اند بیشتر به زوایاى این جنایت و نقض حقوق بشر از سوى حکومت اسلامى پى خواهیم برد ، خانم آمنه قادرى مادر دادخواه زانیار از چگونگى دستگیرى فرزند خود هنگامیکه هنوز ١٨ سالش نشده بود سخن گفتند و بر بیعدالتى دستگاه حاکم که زانیار و لقمان را با توجه به بیگناهى کامل بر اساس اسناد روشن به اعدام محکوم میکنند تاکید نمودند ، خانم آمنه قادرى از روزى که خبر اعدام زانیار و لقمان و رامین را شنیدند و سپس بیخبرى از محل دفن عزیزان که تا کنون مشخص نشده است براى شنوندگان توضیح دادند به مسئولین این جنایت غیر انسانى با ذکر نام اشاره نمودند ، در پرسش خانم پاکران مبنى بر اینکه چه پیامى براى مردم ایران دارید این مادر دادخواه عنوان کردند که زندانیان سیاسى را تنها نگذارید و براى نجات جان آنها به هر کوششى دست زنید از تجمع در برابر زندانها تا مرجعه به نهادى قضایى ، وى در این گفتگو تاکید کردند که دادخواه بیگناهى فرزندم هستم و او و دیگر جانباختگان راه آزادى در چهل سال حکومت اسلامى در قلبمان جاى دارند هرچند که مکان خاکسپارى آنها را به ما خانواده ها نگویند و نشان ندهند، توجه شما را به شنیدن این گفتگوى سراسر احساس و درد و از همه مهمتر دادخواهانه را جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه + سه =