یادها و ماندگارها ، برنامه اى از رادیو فرهنگ تهیه و اجرا مرجانه امانى ، این هفته ۶ آبانماه ٩٧ در بزرگداشت : على اشرف درویشیان ، یحیى آرین پور، احمد میرعلایى، فریدون مشیرى، ویگن و فریدون گُله

با درود و سپاس به شنوندگان گرامى رادیو فرهنگ ، پیش از اینکه برنامه یادها و ماندگارهاى این هفته را به آگاهى دوستان برسانیم خاطر نشان کنیم که هدف از تهیه و اجراى این برنامه بزرگداشت نام و یاد کسانى  میباشد که در عرصه ادب ، هنر، فرهنگ و سیاست  ایران تاثیر گذار و صاحب نام و اندیشه بوده اند ، با توجه به زمان محدود رادیو تلاش داریم که بسیار کوتاه در مورد این بزرگان سخن بگوییم و به شکل کاملتر در مورد آثار و زندگى آنها میتوانید به سایت و آرشیو رادیو فرهنگ به آدرس Radiofarhang.nu مراجعه بفرمایید.

 برنامه یادها و ماندگارها که هرهفته در گرامیداشت بزرگان عرصه ادب، فرهنگ، تاریخ و سیاست اجرا میشود توسط بانو “مرجانه امانى ” تهیه و اجرا میشود . براى برنامه این هفته یاد استادان و نویسندگان و بزرگانى چون “على اشرف درویشیان ، یحیى آرین پور، احمد میرعلایى، فریدون مشیرى، ویگن و فریدون گله  را گرامى خواهند داشت و شرح کوتاهى از زندگى پربار آنها به آگاهى شنوندگان رادیو فرهنگ میرسانند ، در این برنامه خانم درویشیان با بیان خاطرات شیرینى که از داداش اشرف و برازندگى و شایستگى وى به یاد داشتند مطالبى را براى شنوندگان رادیو فرهنگ عنوان نمودندو همچنین آقاى ناصر زراعتى نویسنده به یاد فریدون مشیرى در این بخش همراه ما بوده اند ، در  درازى برنامه با ترانه هایى از سرودهاى فریدون مشیرى و همچنین چند ترانه از ویگن به یاد وى براى شنوندگان گرامى رادیو فرهنگ پخش شده است  ،توجه دوستان گرامى را به شنیدن این برنامه جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

پنج × پنج =