گفت و شنود رادیو فرهنگ با روزبه اصلانیان از انجمن بوآ در مورد گرامیداشت بیستمین سال فاجعه آتش سوزى در هیسینگن سوئد و یاد جوانانى که از دست دادیم

در گفتگو ى امروز ۶ آبان ٩٧ از رادیو فرهنگ همراه شدیم با روزبه اصلانیان و در مورد گرامیداشت و راهپیمایى فردا ٧ آبان به یاد ۶٣ جوان و نوجوانى که جانشان سوخته به سخن پرداختیم ، روزبه در آن هنگام جوانى ١٩ ساله بود  که خود در این آتش سوزى حضور داشته بود ٣٠ تن از دوستان و یاران خود را از دست میدهد و نخست براى شنوندگان از آن شب شوم میگوید که ٢۵٠ زخمى هم بر جا گذاشت که همچنان آثار آن بر دل و جانشان نشسته است ، انجن بوآ تشکیل شده از خانواده هاى از دست رفتگان میباشد و روزبه به معناى آن اشاره دارد ، انجمن بو آ (BOA ) ، برای گرامیداشت یاد آن عزیزان و همراهی با خانواده ها برنام زیر را در بیست سالگی این حدثه تلخ فراهم آورده است وى اشاره کرد که  روز دوشنبه ٢٩ اکتبر ٢٠١٨ ، ساعت ۶ شب در میدان گوستاو آدلف تجمع می کنیم وبرای همبستگی و همپیوندی با جامعه میزبان با مشعل به طرف قطعه سنگ یاد بود این عزیزان در محله هیسنگن همراه هم خواهیم بود. و نمایندگانى از دولت ، شهردارى و مدارس در این همایش حضور خواهند داشت و همچنین گروهاى مختلف موزیک ، روزبه اصلانى کتابى در زمینه این فاجعه و درسهایى که میتوان از آن گرفت در دست انتشار دارد ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 + دو =