مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

آنچه در برنامه امروز ١٣ آبانماه ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

 -یکی از مراحل موجود در پروسه اعدام، ملاقات خانواده با محکوم پیش از اجرای حکم است . این مرحله برای بسیاری از خانواده ها انجام نمیگیرد . در این برنامه به مقایسه این دو حالت میپردازیم. شرح مختصری از اخرین ملاقات با ریحانه و فشار سنگین موجود در ان جلسه در قیاس با شرایط چند خانواده که موفق که به دیدار اخر نشده اند در این برنامه گنجانده شده است .
-گرامیداشت یاد و خاطره زانیار مرادی ، شیرکو معارفی، حبیب الله گلپری و شهرام احمدی .
-در سیاهترین روزهای تاریخ ایران یا باید شمع باشیم یا ایینه . راه سومی وجود ندارد

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × 5 =