انقلاب اندیشه ، برنامه اى با اجراى ضیا شارو از رادیو فرهنگ

هر هفته از رادیو فرهنگ همراه میشویم با ” ضیا شارو” و در پیوند با ” انقلاب اندیشه ” به سخن خواهیم پرداخت ، این هفته در سیزدهمین و گفتمان در مورد دین قسمت چهارم هستیم ، آنچه که در این سلسله گفتار خواهید شنید :

در این برنامه می شنوید:
١-انواع ادیان
٢-نقش آنها در جوامع
٣-کارنامه ادیان
آدرس کانال تلگرام انقلاب اندیشه?
?@Enghlabeandishe
#صدای_انقلاب_اندیشه
 ? از رادیو فرهنگ
    ?برنامه سیزدهم ?
 تهیه و اجراء: ضیاء شارو

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × 2 =