گفت و شنود شعله پاکروان با مهوش علاسوندى و بیژن فتحى در مورد اعتراضات معلمان در ایران

خانم شعله پاکروان از مادران دادخواه در مورد اعتراضات معلمان و دستگیرى هاى گسترده اخیر در گفتگویى همراه شدند با “بیژن فتحى ” از معلمان در تبعید و خانم ” مهوش علاسوندى” از مادران و فعال سیاسى و در اینمورد به سخن پرداختند و به بررسى علل فشار حکومتى بر این قشر زحمتکش جامعه  و سابقه مبارزاتى معلمان پرداخته شد ، یادآورشویم که ” هاشم خواستار ” معلم بازنشسته سرانجام با تلاش خانواده و اقشار مردم همراه از بازداشت در بیمارستان ابن سینا مشهد آزاد شدند ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

6 + 19 =