یادها و ماندگارها برنامه اى از رادیو فرهنگ همراه با ناصرزراعتى نویسنده ، این هفته در گرامیداشت یاد سعید نفیسى

٢٣ آبان سالروز در گذشت سعید نفیسى، دانش‌پژوه، ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی میباشد ، بهمین خاطر در بخش یادها و ماندگارها در برنامه اى از رادیو فرهنگ  همراه شدیم با ”ناصر زراعتى” نویسنده و مستند ساز و در گرامیداشت” سعید نفیسى “ به سخن پرداختیم ، در این گفتگو آقاى زراعتى به شرح کوتاهى از زندگى پربار این استاد گرانمایه اشاره داشتند و از جایگاه شایسته علمى و ادبى وى به نیکى یاد نمودند ، همچنین از جوایز علمى و ادبى که به سعید نفیسى داده شد و یکى از کارهاى بیاد ماندنى این استاد زنده یاد ترجمه اثر حماسى ” ایلیاد و ادویسه ” میباشد ، سعید نفیسى داراى چهار فرزند بنامهاى ، نوشین دخت ، بابک ، شیرین دخت و رامین میباشد ، سعید نفیسى دانش‌پژوه، ادیب، تاریخ‌نگار، نویسنده، مترجم و شاعر ایرانی که در ٢٣ آبان سال ۴۵ چشم از جهان فروبست  ، توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

17 + شش =