مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

آنچه در برنامه امروز ٢۶ آبانماه ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

-علل اعتصاب و تحصن معلمین و نقش معلمین در پیشبرد مبارزات مردم ایران و اهمیت حمایت از معلمین که توسط اولیای دانش اموزان صورت میگیرد.
-تاریخچه کوتاهی از نقش مردم خوزستان در پیروزی انقلاب و مبارزات فعالین خوزستانی که با اعدامهای گسترده از خرداد پنجاه و هشت تا کنون ادامه داشته است.
-اهمیت اعلام خانواده هایی که عزیزانشان در هفته های اخیر اعدام شده اند برای تشکیل پرونده جنایت علیه بشریت برای حکومت .
-صدور قطعنامه نقض حقوق بشر علیه حکومت.
-احمد حیدری جوان سرامیک فروشی که روز حمله به رژه نظامیان در اهواز دستگیر وهفده ابان اعدام شد. جسد وی به خانواده تحویل نشد . فقط برگه گواهی فوت در محل دفتر اطلاعات با دستور ممنوعیت مراسم سوگواری به خانواده اعلام شد.
-سخنرانی کوتاه جعفر عظیم زاده در حمایت از اعتراضات کارگری و انچه بر هاشم خواستار گذشت از زبان خودش .
-در سیاهترین روزهای تاریخ یا باید شمع بود یا اینه. راه سومی وجود ندارد.

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

یک × چهار =