انقلاب اندیشه ، برنامه اى با اجراى ضیا شارو از رادیو فرهنگ

هر هفته از رادیو فرهنگ همراه میشویم با ” ضیا شارو” و در پیوند با ” انقلاب اندیشه ” به سخن خواهیم پرداخت ، این هفته در پانزدهمین بخش این  گفتمان میشنویم در مورد

۱. تعریف کارما
۲.قانون تاوان و تقاص
۳.بررسی صحت و کاربرد این قانون
صدای انقلاب اندیشه
از رادیو فرهنگ
برنامه  پانزدهم
کارما ( تاوان)
تهیه و اجراء:  ضیاء شارو
@Enghlabeandishe

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

10 + 4 =