انقلاب اندیشه ، برنامه اى با اجراى ضیا شارو از رادیو فرهنگ

هر هفته از رادیو فرهنگ همراه میشویم با ” ضیا شارو” و در پیوند با ” انقلاب اندیشه ” به سخن خواهیم پرداخت ، این هفته در شانزدهمین بخش این  گفتمان میشنویم در مورد

١- پدیده جوک
۲.جوکهای هدفمند
۳.اثرات آنها بر فرهنگ و سیاست
@Enghlabeandishe
???????
صدای انقلاب اندیشه
از رادیو فرهنگ
برنامه شانزدهم
تهیه و اجراء:  ضیاء شارو
@Enghlabeandishe

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

چهارده − شش =