شاهنامه و گرانمایگان سخنور برنامه اى از رادیو فرهنگ، بخش نخست داستان منیژه

همراه با درودو سرود  : در سلسله گفتارهاى “شاهنامه و گرانمایگان سخنور” داستان شورانگیز  ”  منیژه” را برگرفته از شاهنامه فردوسى براى دوستان به ارمغان آوردم ،این هفته در بخش نخست این داستان بهره جسته ام از استاد فریدونى جنیدى و در برنامه امروز بیشتر آشنا میشویم به دورانى که منیژه میزیسته و پیشگفتار فردوسى براین داستان و اشاره به شب تیر و تارى که غمزده بوده و مهربان یار وى و یا بت ماهرویش به معناى دیگر همسر خردمند فردوسى از نامه پهلوى داستانى را براى فردوسى میخواند و از او میخواهد که این داستان را بنظم درآورد ، بگفته فردوسى شب قیرگون او چون روز درخشان میشود و داستان منیژه و بیژن را که از دفتر پهلوى بوده به نظم میاورد ، هفته آینده به گزارشى از داستان منیژه که دخت افراسیاب و همسر بیژن نوه رستم  بوده خواهم پرداخت، در برنامه هاى گذشته از بیست یک نامه یا داستان یاد کردم که عبارت بودند از: گرشاسب نامه ، بانو گشسب نامه ، فرامرز نامه ، جهانگیرنامه ، برزو نامه ، شهریار نامه ، بهمن نامه ، سام نامه ، منظومه هماى و همایون ، گرد آفرید نامه ، زراتشت نامه ، رستم نامه ، گردویه نامه ، کوهزاد نامه، فرنگیس نامه ، داستان جریره ، داستان سیندخت، داستان کتایون،داستان فرانک ، داستان هماى چهرزاد، داستان روشنک و اینک بیست و سومین داستان و بخش نخست که داستان ” منیژه”  میباشد را با هم میشنویم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نه + سه =