تجمع خانوادهاى بازداشتى ، امروز سه شنبه ٢٠ آذر

خبر جدید از کانال سندیکا :
هم اکنون خانواده های بازداشت شدگان سندیکای کارگران شرکت واحد و خانواده ها ی بازداشتی های دیگر ودوستان وهمکارانشان درمقابل زندان اوین منتظر هستند تا زندانیان را عوامل امنیتی تحویل زندان اوین بدهند .
@raadiofarhang

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

3 × پنج =