مادرانه ها و جنبش دادخواهى ، برنامه اى از رادیو فرهنگ در گفتگو با شعله پاکروان

آنچه در برنامه امروز ٢۴  آذر ماه ٩٧ براى شنوندگان رادیو فرهنک فراهم آورده شده است :

-همراهى با مادران شجاع و پیام دادخواهى در پشت دیوار زندانها ، مادر یاسمن آریایى و صبا کرد افشارى
– همراهى و همدلى با مادر وحید صیادى نصیرى، زندانى سیاسى که پس از شصت روز اعتصاب غذا جان بر سر پیمان نهاد
– صداى دادخواهى هنگامه دختر معلم زندانى عباس واحدیان باشیم که براى آزادى پدر در تلاش میباشد
– دستگیرى مادر و پسرش همراه با ضرب و شتم
– عکس آتنا دائمى بر دیوارهاى شهرهاى آلمان
– مادر سهیل عربى و آتنا دائمى الگو ى مادران دادخواه
-در سیاهترین روزهای تاریخ ایران یا باید شمع بود یا اینه ، راه سومی وجود ندارد.
توجه شما را به شنیدن این گفتگو جلب مینماییم

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده + 6 =