انقلاب اندیشه ، برنامه اى با اجراى ضیا شارو از رادیو فرهنگ

هر هفته از رادیو فرهنگ همراه میشویم با ” ضیا شارو” و در پیوند با ” انقلاب اندیشه ” به سخن خواهیم پرداخت ، این هفته در هجدهمین بخش این  گفتمان میشنویم در مورد:

موضوع برنامه: خدا،فقر،تبعیض
۱. فقر، تبعیض، ناعدالتی
۲.عوامل موثر در آنها
۳.نقش خدا
صدای انقلاب اندیشه
از رادیو فرهنگ
برنامه هجدهم
@Enghlabeandishe
?♨️?♨️?♨️?

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

11 + یازده =