فراخوان هاشم خواستار نماینده مبارز معلمان کشور به مردم ایران در حمایت از کارگران فولاد اهواز

هاشم خواستار نماینده شجاع و مبارز معلمان کشور، بازداشت ظالمانه کارگران کارد به استخوان رسیده فولاد اهواز را محکوم کرده و در فراخوانی از مردم ایران درخواست کرد که قویا از کارگران فولاد اهواز حمایت کنند.
متن پیام آقای خواستار به شرح زیر است:

ملت قهرمان ایران امروز، از روزهایی است که باید همه ما قویا از کارگران فولاد اهواز حمایت کنیم.

ملت قهرمان ایران همه‌ی ما می‌دانیم که حاکمان اسلام‌نما با وعده‌های دروغ حکومت را غصب کرده‌اند و امروز بر همه روشن شده است که این حاکمان هیچگونه مشروعیتی ندارند. آنها قرار بود دنیا و آخرت ما را درست کنند، اما به نام اسلام و با غارت ایران عزیز، دنیای خود را درست کردند. آنها می‌خواستند مستضعفین را وارث زمین کنند، اما خود تبدیل به مستکبر شده و مستضعفین، از جمله کارگران را به فقر و فلاکت و…کشانده‌اند.

شما کارگران فولاد اهواز از بازداشت و زندان نترسید که به هموطنان‌تان درس فولاد شدن، در مقابل حاکمان زورگو می‌دهید. این حرکت بزرگ شما، در دل‌های ملت امیدی شعله‌ور کرده است که بزودی، آزادی بر استبداد و خرافات و جهل پیروز خواهد شد.

ایران- مشهد
سیدهاشم خواستار نماینده‌ی معلمان آزاده‌ی ایران

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

دوازده − 9 =