انقلاب اندیشه ، برنامه اى با اجراى ضیا شارو از رادیو فرهنگ

https://www.radiofarhang.nu/wp-content/uploads/2018/12/برنامه_نوزدهم_خدا_فقر_تبعیض_mixdown.mp3?_=1

هر هفته از رادیو فرهنگ همراه میشویم با ” ضیا شارو” و در پیوند با ” انقلاب اندیشه ” به سخن خواهیم پرداخت ، این هفته در  نوزدهمین بخش این  گفتمان میشنویم در مورد:

موضوع برنامه:
۱. نقش سیستم اقتصادی در بی عدالتی
۲.نقش افراد جامعه در تبعیض
۳.نقش خدا در فقر و تبعیض
صدای انقلاب اندیشه
از رادیو فرهنگ
برنامه نوزدهم
@Enghlabeandishe

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

نوزده + یک =