گزارش و تفسیر جواد لعل محمدى از اعضاى کانون صنفى معلمان و نویسنده از جنبش اعتراضى معلمان اصفهان و بازداشتهاى گسترده

”جواد لعل محمدی “نویسنده و فعال مدنی و عضو کانون صنفی معلمان ایران امروز ۶ دیماه طی گزارشی از جنبش و اعتراض معلمان اصفهان و سایر شهرها ى ایران ، از خواسته هاى معلمان و بازنشتگان و شاغلین آموزش پروش که بحث معیشت ،ضعف پایین آمدن قدرت خرید، اعتراض به خصوصى سازى آموزش پروش سخن گفت ، او همچنین خواسته ی دیگر معترضین را لغو احکام سنگین در مورد بسیارى ازهمکاران و رفع تمام محدویتها در مسیر فعالیتهای صنفى دانست ، در این گزارش میشنویم که چگونه نیروهاى امنیتى که از گارد ویژه بوده تعدادى را دستگیر میکنند و در پارک رجایى از گاز اشک آور و اسپره فلفل استفاده میکنند که بسیار برخورد زشت و زننده اى که همکاران دچار مشکل تنفسى میشوند و نیروى انتظامى با باتوم و گاز اشک آور که بدرقه همکاران فرهنگى و بازنشستگان کردند بخوبى نشان دادند که در این مملکت همچنان استبداد حاکمیت دارد و در یادها خواهد ماند ، به ادامه این گزارش توجه بفرمایید

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

15 + یک =