گفت و شنود رادیو فرهنگ با راحله فرج زاده خواهر شهرام فرج زاده که در عاشوراى ٨٨ توسط ماشین نیروى انتظامى جان باخت

گفت و شنود رادیو فرهنگ با راحله فرج زاده طارانى خواهر شهرام فرج زاده که در عاشوراى ٨٨ توسط ماشین نیروى انتظامى جان باخت ، در این گفتگو خانم فرج زاده به آنچه که در عاشوراى ٨٨ براى زنده یاد شهرام اتفاق افتاد بود اشاره اى کوتاه نمودند و سپس از رنج مادران خاوران و آنچه که در دهه شصت و بویژه شهریور ۶٧ اتفاق افتاد سخن گفتند ، از قتل هاى موسوم به زنجیره اى و جو خشونت و ترور در سى و چندسال حاکمیت جمهورى اسلامى و از اینکه در روند پیگیرى کشته شدن شهرام توسط ماشین نیروهاى انتظامى با توجه به شاهدان عینى و کلیبهایى که در آن هنگام تهیه شده هیچ پاسخى مسئولین بجز تهدید و ارعاب به سکوت نداده اند سخن بمیان آورده شد و سپس بمناسبت زاد روز شهرام که در اول شهریور ماه میباشد و دختر باقى مانده از او که آوا نام دارد ،این سروده زیبا به یاد وى خوانده شد ، توجه دوستان را به شنیدن این گفتگو جلب مینمایم

با شهریور آمدی
کودک انقلاب شدی
و حریر آبی لبخندت
در قساوت شمشیر کینه ها
به تاراج رفت….
تو ماندی و نگاهی مبهوت
و دلی که تاب بمب و خمپاره ها را نداشت
ماه را داس شب خواندی
و پیله را سلول انفرادی پروانه .
از کوچ پرستوها در قفس هاشان شعری ساختی
و برای قلب هائی که با عشق هاشان تیرباران شدند گریستی
مرا حتی فرصت وداع با شهاب کودکی تو نبود
امروز دور از تو
دور از آسمانی که ستاره هامان را در آن میشمردیم
به انتظار شهریور نشسته ام
تابستان است و دلم در گوشه و کنار خاوران پرسه میزند
تو نیستی
آوا بیقرار توست
و شب هنوز
برای قتل عام پروانه ها نقشه میکشد
یاد آور شویم که این گفتگو در تاریخ مرداد ٩۵ انجام گرفته است

دیدگاهی بنویسید

لطفا دیدگاه خود را در اینجا بنویسید
لطفا نام خود را در اینجا بنویسید

هفده − هشت =